nieuws


Op de hoogte blijven. Schrijf u  hier in voor onze nieuwsbrief.

Bezoek ook onze facebookpagina op Fysio de Tolgaarde

Geriatrie

De geriatriefysiotherapeut houdt ouderen in beweging!

Geriatriefysiotherapie is een specialisme dat gericht is op de zorg voor kwetsbare mensen met een hoge biologische leeftijd die te maken hebben met meervoudige gezondheidsproblematiek. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen. Ook cliënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, ziekte van Parkinson of een gebroken heup verschijnselen vertonen van ouderdom. De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis van deze doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. De geriatriefysiotherapeut heeft als doel uw lichamelijk functioneren te verbeteren en voorkomen van verdere achteruitgang.

Het traject dat u bij uw geriatriefysiotherapeut doorloopt, begint met een uitgebreide intake. Deze intake bestaat uit een vraaggesprek en een bewegingsonderzoek. Tijdens het vraaggesprek worden uw klachten in kaart gebracht. In het bewegingsonderzoek wordt gekeken naar uw functioneren in de thuissituatie en worden de grondmotorische eigenschappen (uithoudingsvermogen, kracht en balans) als uitgangspunt genomen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat deze eigenschappen belangrijk zijn voor het dagelijks bewegend functioneren van ouderen. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek en uw hulpvraag wordt een programma opgesteld.
De behandeling vindt vooral aan huis plaats. U traint precies de bewegingen en activiteiten die in uw eigen leefomgeving van belang zijn. Vaak werkt een geriatriefysiotherapeut hierbij samen met een ergotherapeut en wijkverpleegkundige. Daarnaast is het mogelijk om een behandeling of training te volgen in de praktijk.
Het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers behoort ook tot het werk van de geriatriefysiotherapeut.

Enkele feiten

De sterkste voorspellers van het ontstaan van beperkingen in het dagelijks leven zijn gewichtsverlies, afname van loopsnelheid, balans, kracht en fysieke activiteit.

Voldoende fysieke activiteit bij ouderen is van belang, omdat het de gezondheid kan bevorderen, het ziekte proces vertragen en het verlengt de zelfredzaamheid.
Functioneel trainen leidt tot verbetering van algemeen dagelijkse activiteiten.

Specifieke effecten bewegen voor ouderen:

O Verbetering zelfredzaamheid

O Toename sociale activiteiten

O Vermindering van valrisico en valangst

O Verbetering cognitieve functies

O Vermindering van depressie

Opleiding

Geriatriefysiotherapeuten hebben na de basisopleiding fysiotherapie een post-HBO of masteropleiding geriatriefysiotherapie gevolgd van drie jaar. De geriatriefysiotherapeut is geregistreerd in het Centraal Kwaliteits Register (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) of is lid van het keurmerk fysiotherapie. Herregistratie vindt plaats als er voldaan is aan de accreditatie eisen in de vijfjarige registratieperiode .

Vergoeding geriatriefysiotherapie door je zorgverzekering

Fysiotherapie wordt voor mensen ouder dan 18 jaar maar heel beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Alleen als je een chronische aandoening hebt, wordt fysiotherapie vergoed vanaf de 21ste behandeling. Je kunt fysiotherapie wel verzekeren via een aanvullende verzekering.

Verwijscriteria Geriatrie Fysiotherapie

Geriatrie fysiotherapie richt zich op de functionele revalidatie en resocialisatie van thuiswonende (kwetsbare) ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten. Doel is om de patiënt zo lang mogelijk, op een verantwoorde manier, in zijn/haar eigen leefomgeving te laten functioneren.

De Geriatrie fysiotherapeut kan ingeschakeld worden bij/voor:

 

 

 

Mantelzorgondersteuning

 

 

 

 

 

 

Fysio de Tolgaarde heeft gedragsregels opgesteld om te voldoen aan de geldende regels betreffende persoonsgegevens. U kunt ze hier vinden.

afspraak maken


Om een afspraak te maken klikt u hier. Wij nemen dan contact met u op.

aktie


inloopspreekuur